TRUYỀN THANH THÔNG MINH IP 4G

Thiết bị truyền thanh thông minh IP 4G của VTS ra đời nhằm giải quyết được các vấn đề giữa người dân và chính quyền địa phương, cung cấp các thông tin hữu ích về thông tin, dịch bệnh, lũ lụt, hỏa hoạn và các tình huống khản cấp khác...Truyền thanh thông minh IP 4G hay còn gọi là truyền thanh internet của VTS được sản xuất chuẩn hóa đáp ứng đủ yêu cầu theo 39/2020/TTBTTTT. Thiết bị truyền thanh IP của VTS được sử dụng rộng rải cho các Tỉnh, Huyện, Phường, Xã, Thị trấn, trên toàn quốc. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn về giải pháp.

Lên đầu trang