Dưới đây là Bảng tần số kênh truyền hình chuẩn DVB-T và DVB-C.

Bảng tần số sử dụng cho Điều chế tín hiệu DVB-T và DVB-C

Cột mầu đỏ CATV sử dụng cho điều chế chuẩn DVB-C

Cột mầu xanh TV sử dụng cho điều chế chuẩn DVB-T

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.

Lên đầu trang