Các dịch vụ truyền hình sử dụng các tiêu chuẩn DVB có sẵn trên mọi châu lục với gần 1 tỷ máy thu DVB được triển khai. DVB-S và DVB-S2 được sử dụng ở hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. DVB-C cũng được sử dụng rộng rãi. DVB-TDVB-T2 đã được triển khai, thông qua hoặc triển khai ở 150 quốc gia với DVB-T2 triển khai ở một số quốc gia trên thế giới ngày càng tăng.

DVB-T2, xu hướng trong tương lai!

DVB-T2 là hệ thống truyền hình mặt đất kỹ thuật số tiên tiến nhất thế giới (DTT), mang đến độ bền, tính linh hoạt cao hơn và hiệu quả hơn ít nhất 50% so với bất kỳ hệ thống DTT nào khác. Nó hỗ trợ SD, HD, UHD, TV di động hoặc bất kỳ kết hợp nào của chúng.

 Như với DVB-T, tiêu chuẩn mới không chỉ là ăng-ten trên đỉnh và ăng-ten cài sẵn mà còn cả PC, máy tính xách tay, bộ thu trong xe, radio, điện thoại thông minh, thiết bị bảo vệ phần mềm và toàn bộ các thiết bị nhận sáng tạo khác. Ở những nước mà DVB-T đã có dịch vụ DVB-T và DVB-T2 có khả năng cùng tồn tại song song trong một thời gian tới, nhưng ở các nước xanh chưa triển khai dịch vụ DTT, có một cơ hội duy nhất để nhảy vọt trực tiếp tới DVB-T2 thay vì triển khai DVB-T đầu tiên. Một giải pháp chứng minh trong tương lai!

 Rất nhiều hộp set-top DVB-T2 và bộ thu TV tích hợp hiện đã có sẵn và giá đã giảm xuống còn khoảng 10 USD. Sự khác biệt về giá giữa các bộ TV tích hợp DVB-T và T2 có thể so sánh được là không đáng kể.

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.

Lên đầu trang