Truyền hình vệ tinh cho tầu biển [ TVRO ] là viết tắt của "TV Receive Only" Thuật ngữ TVRO được sử dụng cho tất cả chương trình vệ tinh miễn phí và chương trình vệ tinh trả tiền trên các thiết bị tương tự.

 Thuật ngữ TVRO đã được sử dụng trên tàu kể từ khi nó được giới thiệu vào những năm 1980. Một nhà cung cấp thiết bị sớm là SeaTel với thế hệ ăng-ten vệ tinh ổn định đầu tiên được ra mắt vào năm 1985, hệ thống TV-at-Sea 8885. Cho đến thời điểm này, các tàu không thể nhận tín hiệu truyền hình từ vệ tinh do chuyển động lắc của chúng không thể tiếp nhận được. Tuy nhiên, ăng-ten SeaTel được ổn định bằng cách sử dụng con quay hồi chuyển bằng điện và do đó làm cho nó có thể trỏ đến vệ tinh đủ chính xác, đó là trong vòng 2 °, để nhận tín hiệu. Việc thực hiện thành công các hệ thống TVRO ổn định trên tàu ngay lập tức đã dẫn đến sự phát triển của VSAT hàng hảihệ thống. Thế hệ thứ hai của hệ thống SeaTel TVRO ra đời vào năm 1994 và là ăng-ten 2494, có tín hiệu con quay hồi chuyển của nó từ con tàu chứ không phải là con quay hồi chuyển của nó, cải thiện độ chính xác và giảm bảo trì.

 Tính đến năm 2010, SeaTel tiếp tục thống trị thị trường cho các hệ thống TVRO ổn định và theo nhóm Comsys, thị phần 75%. Các nhà cung cấp ăng-ten vệ tinh ổn định khác là Intellian, KNS...

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.

Lên đầu trang